UVIJETI POVRATA I ZAMIJENE PROIZVODA

OBRAZAC JE NA DNU STRANICE

RASKID UGOVORA I POVRAT

Roba kupljena na daljinu

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svi proizvodi kupljeni na daljinu (oni koji nisu osobno preuzeti već poslani kurirskom službom) mogu se vratiti u najkasnijem roku od 14 dana. Rok za povrat robe kreće teći od trenutka primitka robe. Troškove povrata snosi kupac osim u slučaju da je povrat nastao zbog neispravnog proizvoda pokrivenog jamstvom ( pogledati poglavlje “JAMSTVO, SERVIS, REKLAMACIJE” ). Sukladno članku 77. stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je proizašlo iz rukovanja kupljenim proizvodom. Otkazivanje narudžbe je moguće isključivo pismenim putem na: info@radionaskatt.hr sa mail adrese koja je povezana s narudžbom. U mailu je potrebno navesti puno ime kupca i adresu na koju je proizvod poslan broj narudžbe ili računa te datum narudžbe. Svaki drugi način otkazivanja narudžbe će se smatrati nevažećim. Ako je proizvod već poslan na adresu kupac snosi troškove povrata proizvoda. Proizvod može biti vraćen isključivo u originalnoj, neoštećenoj i neotvorenoj ambalaži, u ispravnom stanju skupa sa svim pripadajućim dijelovima.

Kupac može raskinuti ugovor isključivo u roku od 14 dana od dostave robe te nije dužan navoditi razloge raskida. Umjesto kupca raskid ugovora može izvršiti i ovlaštena osoba za zastupanje uz predočenje punomoći ili nekog drugog valjanog dokumenta po kojem je vidljivo ovlaštenje.

Odmah nakon što narudžba bude otkazana poslat će se potvrda kupcu.

Potrošač/Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Trošak povrata robe u slučaju reklamacije snosi Kupac, a trošak slanja robe sa servisa odnosno reklamacije snosi Radiona SKATT d.o.o.
U slučaju da je reklamacija “lažna” i neutemeljena trošak dijagnostike i slanja robe sa servisa snosi kupac.

Uvjeti povrata – umanjenje vrijednost robe

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

 • bez oštećenja ambalaže 100% povrat
 • oštećena ambalaža 80-90% povrata
 • bez ambalaže 70% povrata sredstava

Povrat sredstava direktno ovisi o procjeni štete od strane ovlaštenog servisera Radiona SKATT d.o.o.

Radiona SKATT d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Radiona SKATT d.o.o. zadržava pravo odbiti povrat robe u potpunosti ako se pri vizualnom pregledu vidi da je roba korištena.

RASKID UGOVORA I POVRAT ZA PRAVNE OSOBE

Ukoliko se izdaje R1 račun za pravne osobe, ugovor nije moguće otkazati. Odustajanja od ugovora: tvrtkama, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo vraćanje kupljenih artikala u okviru jamstvenih uvjeta, no navedene pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, kao što vrijedi za fizičke osobe.

Broj možete vidjeti u elektronskoj pošti sa potvrdom narudžbe
Pazite čije ime i prezime ste upotrijebili kod slanja narudžbe*
Čim se zatijev pregleda u potpunosti. U najkraćem roku ćemo Vas kontaktirati*
Odaberite jednu od mogućnosti:
Ako ste platili karticom onda ćemo vam vratiti novac na broj kartice sa kojom ste napravili kupnju.
Ako ste platili pouzećem ili drugim načininom plaćanja onda ćemo Vam vratiti novac na IBAN